VEKTSJEKK !!!

Ved hjelp av beregning av ditt  BMI - tall,

kan du få vite om du er undervekt,

overvekt eller passe......

(Selvsagt kalkulerer du på eget ansvar. Dette er meint som underholdning og

ikkje vitenskapelig, og vi fråskriv oss eit kvart ansvar for resultatet.)

 

 

m:       cm:        kg:  
 


Calculate your BMI

 


       Din aktuelle  BMI er:    
 


 

Number Interpretation
19 eller under er sett på som undervekt. Slankekur er i alle fall IKKE å anbefale.
20 til 25 er det sunne vektområdet for voksne.
25 til 30 er sett på som lettere overvekt - folk i dette vektområdet har økt sjanse for sykdommer.
30 or more er sett på som svært overvektig - folk i dette området har stor risiko for sykdom.

 
 

 

TILBAKE