Reinjakt på Utvikfjellet

Overnatting på Austrheimsstøylen

Vi la oss i telt på Austrheimsstøylen kvelden før reinsjakta byrja.

Magnar Vereide og Hans

Austrheimsstøylen

Magnar ved ein av dei flotte gamle fjøsane på støylen.

Like ved Svinestranda

Hans rett nedanfor Svinestranda. Tatt mot Svarthammaren.

Ved Svinestranda

Magnar i positur med gevær utan jaktprøve!

Rein i sikte....

Etter ein springmarsj ned frå Svinestranda, er eg på plass på Utvikfjellet og har fått reinen i siktet.

Skuddposisjon.

Etter fleire løpeturar oppover fjellet for å kome i posisjon på dyra, lukkast eg å kome framom dei og ligge klar og vente..

Der datt reinsdyrsbukken.

Her er nøyaktig posisjon, om du forstørrar bilde vil du kunne sjå bukken ligge på myra.

Fin bukk.

Ca. 56 kg. og med eit fint gevir.

Slakting.

Fyrste operasjon i slaktinga er å ta ut av han vomba.

Reintelling.

Sjur Atle Austrheim (oppsynsmann for reinjakta) tel over flokken. Magnar Vereide følgjer interessert med.

Ca. 75 dyr.

Reinjegarar.

No har vi drege dyret ned til vegen og er fornøgde Reinsdyrsjegarar.

Reinsjaktlaget.

Hans Andenæs, Magnar Vereide og Bjørn Helge Kalsnes.

 

 Tilbake