Nå er jeg ferdig og vil gå tilbake til hovedsiden !

  T e l e f j o r d

 Puslesaur

" Klikk og dra bitene på plass "