Ta  Med  Nummeret      

- Nummerportabilitet

Etter 1.11.2001 ble det etter pålegg fra konkurransetilsynet

mulig å flytte med seg mobiltelefonnummer

fra en operatør til en annen.

 

Best av alt:

Dette koster ingen ting for kunden.   

 

Fordeler :

- Bra om man har et enkelt nummer.

- Om nummeret er innarbeidet og det blir mye styr å skifte.

 

Bakdeler :

- Tar lenger tid å få byttet abonnement.

- Får ikke "et siffer forskjell" i personsvarnummer.

- Mister mulighet for nummerserie i firma.

 

I den grad det er mulig prøver vi å finne / søke etter

"attraktive" nummer og evnt. nummerserie (firma)

ved nytegning av avtale / abonnement.

Vurder derfor hensikten med å ta med nummeret.

 

 

 Tilbake