T e l e f j o r d  DA

 

Besøks- og leveringsadresse:

Firdakraftbygget, 3 etg.

N - 6823 Sandane

Postadresse:

Postboks 9

N - 6821 Sandane

 

 

Tlf:      +47 926 20 500     

Kontor:    +47 578 66 666

 

Fax:         +47 578 66 666

 

 

Mail:    post@telefjord.no

 

Web:   www.telefjord.no

 

 

 

 

 

 

Dagleg leiar

 

Hans Andenæs

Tlf:  +47 924 24 022

Mail:  hans@telefjord.no

Mobilmail: nokia7650@netcom.no

 

 

 Tilbake