Femgreinar i Skeistranda

Eg skaut ein fin bukk på over 90 kg, felt med eit velretta skot i bogen.

I tillegg skaut Roy Terje ein firegreinar på omlag same størrelse.

Bratt terreng

Vi måtte stø bukken mot ei bjørk for at han ikkje skulle skli nedover fjellsida.

Henging av kjøt

Etter slakting blir kjøtet hengt til mørning i driftsbygningen på Skeistranda.

Ein lang dag

Kl 2300 kunne vi ta kveld.

Etter ein lang dag med jakt, dragingned til fjorden, båttransport tilbake til Skeistranda, slakting, partering og opphenging av kjøt.

Vellukka jakt

Femgreinar er hittil den hjorten eg har felt med mest taggar.

Men det blir nok fleire, så følg med her på www.hans.no.