De oppgitte prisene er gyldige frem til NetCom bekjentgjør eventuelle endringer.

Alle priser er oppgitt i norske kroner (ekskl mva). Samtaleprisene er oppgitt per minutt. For alle bedriftsprisplaner gjelder sekundtaksering.

Tilknytningsavgift og månedsavgift betales forskuddsvis, samtalekostnadene betales etterskuddsvis

 

  business-TALK business-CALL DataCALL(1) FAMILY-business***
Innmeldingsavgift 81,00 81,00 81,00 160,48
Månedsavgifter (rabatteres ikke) 125,00 125,00 21,00 55,65
NetCom-NetCom 0,80 0,59   0,80
NetCom-fast telefon 0,80 0,65   1,60
NetCom-TnM 0,80 1,29   1,60
Oppstartsavgift 0,29 0,29   0,37
Bedriftsinternpris* 0,40 0,40   Nei
Oppstart-bedriftsinterne samtaler* 0,19 0,19   Nei
Priser ekskl mva        
Andre vilkår:        
Personsvar Pluss/ID/Dobbel inngår Ja Ja   Nei
Bedriftsinterne priser* Ja Ja   Nei
Totalforsikring Pluss/Totalforsikring (ikke mva belagt) 30,00 30,00   30,00/25,00

 

* Bedriften må være ansvarlig for abonnementet for at bedriftsinterne priser tilbys. Bedriftsinterne priser gjelder for businessTALK og businessCALL abonnementene.

** For å kunne tegne businessTALK / businessCALL / FAMILYbusiness abonnement må bedriften ha tegnet NetCom Bedriftsavtale

*** FAMILYbusiness: for øvrige tjenester er priser og betingelser lik NetCom smallTALK.
Alle priser er oppgitt i norske kroner (ekskl mva), dersom annet ikke er spesifisert. Samtaleprisene er oppgitt per minutt.

**** All trafikkomsetning på businessTALK / businessCALL / FAMLIYbusiness abonnementene samt fastlinje (Bedriftsnett/Kombinett) inngår i Bedriftens rabattgrunnlag

(1)Trafikkprisene følger hovedprisplanen

 

Tilbake